Sıralı Enjeksiyon Kontrol Uniteleri - SISE

41

Sıralı enjeksiyon ve ya diğer adıyla valfli enjeksiyon sistemi konvansiyonel enjeksiyon sisteminde oluşabilecek plastik birleşme izi, kaynama izi, gaz hapsi ve ya dengesiz akış gibi problemleri ortadan kaldırmak için geliştirilmiş belki çok yeni olmayan fakat üreticilerin yıllar geçtikte daha da çok yöneldiği ve kullanmak istdiği bir teknolojidir.

Sıralı enjeksiyon sistemi aşağıda özetlendiği gibi kalıba farklı enjeksiyon noktalarından farklı zamanlarda ve sürelerde eriyik akışı sağlayan bir kontrol sistemidir. Özellikle tampon, enstrüman paneli gibi büyük plastik parçalarda ürün kalitesi için kaçınılmaz olarak kullanılması gereken bir teknolojidir.

Kontrol sistemleri üzerine 40 yılı aşkın birikimi olan Fransız SISE; sıralı enjeksiyon sisteminin gelişmesine öncülük etmiş bugün dünya üzerinde 600'den fazla çalışan sistemi olan küresel bir markadır. SISE sıralı enjeksiyon üniteleri 20 enjeksiyon noktasına kadar standard olarak bulunmaktadır.

Konvansiyonel Enjeksiyon
image147
Sıralı Enjeksiyon
image149

Örnekler