Nautilus - (D.O.E) Deney Seti Tasarımı Yazılımı

423

NAUTILUS; bilimsel plastik enjeksiyon felsefesi ve Deney Seti Tasarımı (DOE) prensipleri esas alınarak tutarlı bir plastik enjeksiyon prosesi (lottan lota, baskıdan baskıya, gözden göze aynı seviyede ürün) elde edebilmek için geliştirilmiş bir yazılımdır. Nautilus sayesinde ürün gereksinimlerini sağlayacak güvenilir bir plastik enjeksiyon prosesi için proses penceresini sistematik bir yaklaşımla belirleyebileceğiniz gibi firma içerisinde bir know-how üretme imkanınız da olacaktır.

Nautilus yazılımı sayesinde:

- Prosesi en çok etkileyen faktörleri belirleyebilir

- Hurda oranlarınızı düşürebilir

- Proses kapabilitenizi iyileştirebilir

- Proses hassasiyet şemaları oluşturabilir

- Kozmetik proses penceresini tayin edebilir

- Dinamik proses penceresini belirleyebilir

- Tornado diyagramları oluşturabilir

- Boyutsal analiz yapabilir

- İstatistiki analiz yapabilir

- Proses - Makine uyum çalışması yapabilir

- Nominal ölçüler için prosesin altın noktasını tayin edebilir

Daha benzer bir çok proses analizi yaparak proses geliştirme ve kalıp validasyon çalışmalarınızı bilimsel bir temele oturtabilirsiniz.