Konformal Soğutma - Contura Gmbh

37

Plastik enjeksiyon prosesinde kalite ve maliyet verimliliği önemli ölçüde kalıp yüzeyi ile eriyik malzeme arasındaki ısı transfer kalitesine bağlıdır. Dolayısı ile düşük çevrim zamanı ve yüksek parça kalitesine ulaşmak için kalıp yüzeyinde optimum bir sıcaklık profiline ihtiyaç vardır.

Aşağıdaki grafikten de anlaşılabileceği gibi plastik enjeksiyon prosesinde soğuma zamanı verimsiz/kayıp zamandır , dolayısı ile soğuma zamanında ki en küçük bir iyileştirme direkt olarak verimliliği artıracaktır. Konvansiyonel olarak tasarlanan soğutma kanalları bu potansiyeli kullanmaya engeldir ve neticesinde uzun çevrim zamanı ve düşük parça kalitesi ortaya çıkmaktadır. Fakat CONTURA teknolojisi  konvansiyonel soğutmanın tüm bu kısıtlamalarının üstesinden gelmektedir. CONTURA teknolojisi ile çevrim zamanı ortalama %30 düşmekle beraber kalıp yüzeyinde sağlanan optimum sıcaklık profili sayesinde aşağıdaki özellikler de iyileşmektedir.

image082
  • Parça yüzey kalitesi
  • Çekme
  • İç gerilmeler
  • Yarı kristal malzemelerde anizotropi
  • Boyutsal stabilite
Genel bir kural olarak CONTURA uygulamalarnda  soğuma zamanında %50, toplam çevrim zamanında ise %30 ve üzeri iyileştirme gerçekleşir.
image094